Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/cfp-media.dk/lean-startup.dk/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5760
Vælg en side

Lean Startup er i dag anvendt af tusindvis af virksomheder verden over. I takt med metodens popularitet, er der opstået flere misforståelser omkring, hvad Lean Startup egentlig er. Her ses 4 misforståelser, som ofte går igen.

  1. Lean Startup er en udviklingsproces (Nej, det er det ikke)

Lean Startup betyder ikke hurtigere udvikling, hvad enten der er tale om et fysisk produkt eller en software. Det handler derimod om hurtigere læring og altså ikke hurtigere udvikling. Eric Ries skriver i bogen The Lean Startup følgende:

“The goal of a startup is to figure out the right thing to build–the thing customers want and will pay for—as quickly as possible. In other words, the Lean Startup is a new way of looking at the development of innovative new products that emphasizes fast iteration and customer insight, a huge vision, and great ambition, all at the same time.”

  1. Lean Startup betyder “just do it”. (Forkert)

Mange tror at Lean Startup indebærer manglende struktur og planlægning – altså kaos, som man ofte ser i startups. Dette billede er dog i virkeligheden det stik modsatte. Lean Startup kræver disciplin – meget disciplin.

Ries advarer om netop ”just do it” attituden:

“Entrepreneurs have been trying to fit the square peg of their unique problems into the round hole of general management for decades. As a result, many entrepreneurs take a “just do it” attitude, avoiding all forms of management, process, and discipline. Unfortunately, this approach leads to chaos more often that it does success.”

Den disciplin Ries beskriver, skal sikre at du stiller dig selv de rette spørgsmål og kommer igennem de rette processer med dit startup: Hvad er din vision? Hvad er din hypotese? Hvordan vil du teste og måle dine antagelser? Hvornår er det tid til at foretage en ændring?

Dette tager tid, fokus og ja – disciplin.

  1. MVP er en light version af et fuldt funktionsdygtigt produkt. (Typisk ikke tilfældet)

P´et i MVP (Minimum Viable Product) kan være misledende. Dit første mål er ikke nødvendigvis at bygge noget (produkt), men derimod at lære. Derfor bør dit MVP være den mindst mulige løsning du kan lave, til at teste og validere (invalidere) din hypotese. Dette kan udføres på utallige måder, hvilket du kan læse om i 2 tidligere indlæg (MVP del 1), (MVP del 2).

Ries skriver:

“The minimum viable product is that version of a new product which allows a team to collect the maximum amount of validated learning about customers with the least effort.”

En endnu tydeligere definition findes af Anders Ramsey:

“The shortest path to validated learning.” 

  1. Bruger test vil bremse dig. (Det er den validerende del)

Med Lean Startup er fremskridt målt via læring og ikke ved indfrielse af deadlines. Selvom du mener du har det mest fantastiske produkt, er du ikke kunden. Du er derfor nød til at møde kunden, eller ”get out of the building”, som Steve Blank beskriver det i The Four Steps to the Epiphany.

Ries skriver følgende:

”Startups need extensive contact with potential customers to understand them, so get out of your chair and get to know them.”

Bruger test tager tid og kræver ressourcer samt fokus, men i sidste ende er det en essentiel del, der sikre dig den nødvendige læring. Se det derfor ikke som en stopklods, men derimod som en nødvendighed.